Historia och bilder

På länken kan du läsa om Delsjöområdet och Fräntorps historia:

Fräntorp