Om föreningen

Årsmöte 2024

Årsmöteshandlingar för Fräntorps Egnahemsförening 2024

Vid årsmötet kommer vi att välja nya styrelseledamöter och besluta om 2023 års verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport. 

Verksamhetsberättelse för Fräntorps Egnahemsförening 2023

Under året har de vanliga utbetalningarna av servisskadefonden och en del uthyrning av byggställningen och annat material skett. 

I juni ordnades Cykelfesten för andra gången och Egnahemsföreningen stöttar ievenemanget ekonomiskt. Det blev väldigt lyckat och 2024 blir det en ny omgång.

I oktober hade vi en höstfest i Folkets hus med liveband.

Vi stöttade Rose-Marie med flera som ordnade julmarknad i Folkets Hus i december. Vi organiserade som vanligt det årliga julfikat och tomtevandringen.

Egnahemsföreningen har lånat ut B-salen i Folkets Hus till medlemmar, dels som en medlemsförmån och dels för att bidra till fler aktiviteter i huset för de boende i området.

I oktober ordnade Jesper Kling en äppelmustardag med mustmaskinen som Egnahemsföreningen har köpt in.

Vi planerade att engagera en ny grupp föräldrar som kan driva vidare Skoj för barns verksamhet för de yngre barnen med start 2024.

Förslag till verksamhetsplan för Egnahemsföreningen 2024

  • Servisskadefonden läggs ner, då de sista pengarna i kassan betalades ut i januari. Uthyrningen av byggställning och annat material kommer löpa på. 
  • Skoj för barn kommer att fortsätta sitt arbete i samarbete med föreningen. De kommer ordna två discon, en picknick, aktiviteter under loppisen, nya sandleksaker och kanske lite andra aktiviteter. Egnahemsföreningen och Skoj för barn har bokat i en teatergrupp i augusti som gör föreställningen “När trollen kommer”.
  • Egnahemsföreningen har köpt in träningsredskap i samarbete med Sofia Jonsvik som kommer forsätta hålla utomhusträning för medlemmar på söndagar på ängen mitt emot Folkets Hus.
  • Vi kommer fortsätta arbeta för att boende i området ska vilja vara medlemmar i föreningen och betala medlemsavgiften. 
  • Vi kommer att fortsätta låta medlemmar låna B-salen i Folkets Hus gratis.
  • Mustmaskinen kommer användas under en mustardag till hösten. 
  • Egnahemsföreningen sponsrar “Cykelfesten” som är ett årligen återkommande evenemang.
  • Loppis och den årliga tomtevandringen kommer också genomföras.
  • Vi kommer återigen att köpa in nya leksaker till lekplatserna ihop med Skoj för barn. 
  • Matilda Modig kommer undersöka möjlighet att söka pengar för våra gemenskapsfrämjande arrangemang.

Budget för 2024

Vi satsar på att få in minst samma mängd medlemsavgifter. Utgifterna under året beräknas ligga på samma nivå som 2023, då de planerade arrangemangen är samma. Även kostnad för utlåning av B-sal kommer vara på samma nivå. Eventuellt kan intäkterna öka något om vi får bidrag efter ansökningar. Men budgeten utgår inte från det utan det blir en bonus i så fall. Vi kommer under året utreda hur vi ska göra med lånet till Folkets Hus på 90 000 som legat under lång tid. Beslut kommer fattas på nästa års årsmöte. 

Förslag på styrelse för 2024:

OrdförandeAnna HolmOmval på ett år
KassörErik JohannessonOmval på ett år
StyrelseledamöterAnna SaltelidVald till 2025
Marie MosebyOmval på 2 år
Sofia Jonsvikvald till 2025
Maria IsetjärnOmval på 2 år
Rakel SkarphéðinsdóttirVald till 2025
SuppleantMatilda ModigNyval på 2 år

Ekonomisk rapport:

Medlemsavgifterna har ökat med 11 000 kr

Uthyrning av material har ökat med 5000 kr

Kostnaderna har ökat med ca 14 000 kr, framför allt på grund av gemensamma arrangemang som fester.

Resultat efter avskrivningar -9000  kr

Servisskadefonden är tom och kommer avslutas.

Ungdomsfonden ligger kvar på  49 984 kr. Detta innebär att det finns en hel del pengar att ordna aktiviteter för barn och ungdomar för.

Årets resultat är 96 kr. Vi hade intäkter på 53 195 kr och utgifter på 53 291 kr. Då är en återföring från ungdomsfonden på 9000 kr med i det.

Föreningen har 197 000 kr i eget kapital. 

Förslag till årsavgift: 

Vi föreslår att årsavgiften ligger kvar på 150 kr per kalenderår.

Förslag till styrelsearvode:

Arvodet föreslås ligga kvar på 100 kr/person och möte

Motioner:

Inga inkomna motioner före årsmötet.