För våra medlemmar

Årsmöte

Välkomna på årsmöte och föreläsning!

Den 23.e april är det dags för årsmöte för Fräntorps Egnahemsförening och Fräntorps Folkets Hus-förening. Båda mötena hålls i Fräntorps Folkets Hus.

Innan årsmötet kommer Mattias Axelsson att hålla en föreläsning om Fräntorps historia och Egnahemsrörelsen. Missa inte det! Alla är välkomna oavsett medlemsskap.

Mattias är lärare i historia och samhällskunskap och har ett särskilt stort intresse för Göteborgs historia. Han är traditionsexpert, föreläsare och folkbildare, driver flera poddar och skriver om Gator och torg i Göteborg i lokalpress.

Föreläsningen är kl. 16 och håller på ca 45 minuter med en frågestund efter.

Sedan tar årsmötena vid.

Alla boende i Fräntorp är välkomna att delta på Egnahemsföreningens möte, oavsett om du tidigare varit medlem eller ej.

Egnahemsföreningens årsmöte startar kl 17 och Folkets Hus-föreningens möte ca 17.30.

Årsmöteshandlingar för Fräntorps Egnahemsförening och Folkets Hus-föreningen kommer finnas här på hemsidan inom kort och på mötet.

Inbjudan i PDF

Vid årsmötena kommer vi att välja nya styrelseledamöter och besluta om 2022 års verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport.

Förslag till årsavgift för Egnahemsföreningen är att den ligger kvar på 150 kr per kalenderår.

Vill du bli andelsägare i Folkets Hus kostar det 300 kr per andel.

Motioner:

Vill du skicka in en motion till årsmötet gör du det på egnahem@frantorp.nu, senast 18:e april. Ange om det rör Egnahem eller Folkets Hus.

Frågor att ta ställning till:

 • godkänna verksamhetsberättelse och verksamhetsplan
 • ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022
 • godkänna budget för kommande året
 • godkänna valberedningens förslag till ny styrelse
 • eventuella inkomna motioner

Vill du nominera någon till styrelsen; maila oss eller ring Maria Isetjärn på 0708-439027.

Välkomna!

Styrelserna för Fräntorps Egnahemsförening och Fräntorps Folkets Husförening UPA.

Evenemang

Egnahemsföreningen både ordnar och stöttar diverse arrangemang i området under året. Några exempel är loppis, julmarknad, tomtevandring, fest, barndisco och Fräntorpsdagen. Information om dessa evenemang kommer på Facebook.
Det är även välkommet för medlemmar att ordna aktiviteter för folk i området, då kan vi stötta ekonomiskt. Kontakta oss på egnahem@frantorp.nu med era idéer!

För att stötta föreningens arbete och ta del av medlemsförmånerna behöver du vara medlem! Betala in årsavgiften på 150 kr till postgiro 42 79 03 – 0 och skriv din gatuadress i meddelandet.

Utlåning

Föreningen har lite olika saker till utlåning och uthyrning. Dessutom kan medlemmar låna B-salen i Folkets Hus gratis, skicka förfrågan till egnahem@frantorp.nu.

Utlåning/uthyrning:

 • Byggställning 500 kr/vecka
 • Stege 100 kr/vecka
 • Stolar (ca 35 st) och bord (några stora, några mindre) 100 kr/gång
 • Partytält 3×6 m (hämta fredag, lämna söndag el. måndag)
 • Handvält gratis
 • Rensskopa gratis
 • Högtryckstvätt (enklare modell) gratis

För att låna/hyra hör av dig till Peppe på 0707-767238 eller ppeppe1314@gmail.com

Sakerna finns i ett av garagen vid återvinningen. Nyckel till garaget får du av Peppe (Per-Olof Nilsson) och faktura för uthyrningen får du vid återlämnandet av nyckeln.

Servisskadefond

Föreningen har en fond för att ersätta medlemmar för kostnader kopplade till trasiga avloppsrör utanför fastigheten. Fonden kommer läggas ner när den är tömd, men än så länge finns pengar kvar. Om du har kostnader för att byta/laga rör utanför fastigheten skicka kopia på kvitto på reparationen till vår kassör; Erik Johannesson så kan ni få 3000 kr i ersättning. E-post: erik.g.johannesson@gmail.com

Rabatter

Som medlem i föreningen får du rabatt på följande ställen:

 • Flugger Färg Sävedalen
  Föreningens medlemmar får vid inköp hos Flügger 25% rabatt om man uppger sin adress inom Fräntorps Egnahemsförenings område och att det är via Fräntorps Egnahemsförening.

Styrelse

Ordförande i föreningen är Anna Holm

Kassör Erik Johannesson

Ledamöter Anna Saltelid, Sofia Jonsvik, Maria Isetjärn, Marie Moesby